Тарифи

Додаток № 4
до Договору про постачання електричної енергії
постачальником універсальних послуг

 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
(для побутових споживачів)

ТОВ «Хмельницькенергозбут» (далі - Постачальник), яке діє на підставі Постанови НКРЕКП від 14.06.2018 р. № 429 на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії споживачу, пропонує комерційну пропозицію, розроблену у відповідності до норм Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 р. № 312 (далі - ПРРЕЕ), Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.
Предмет комерційної пропозиції: надання універсальної послуги, на території Хмельницької області.
Договір на умовах цієї комерційної пропозиції набирає чинності з дня, наступного за днем отримання ТОВ «Хмельницькенергозбут» заяви-приєднання Споживача до умов Договору, в якій вказано про обрання Комерційної пропозиції для побутових споживачів (дата початку постачання електричної енергії зазначається в заяві-приєднанні), якщо протягом трьох робочих днів Споживачу не буде направлено повідомлення про його невідповідність критеріям обраної комерційної пропозиції. Договір на умовах даної Комерційної пропозиції укладається на строк один календарний місяць та вважається продовженим на кожен наступний календарний місяць, якщо жодна зі Сторін письмово (або в інший, передбачений законодавством спосіб) не відмовиться від його пролонгації не пізніше ніж за 21 календарний день до передбачуваної дати припинення (початку розрахункового періоду).
 
УМОВИ ПРОПОЗИЦІЇ
Спосіб оплати за електричну енергію Особистий кабінет споживача, інтернет-банкінг,  у банківських відділеннях та пунктах прийняття платежів.
Спосіб оплати за послугу з розподілу електричної енергії Споживач здійснює плату за послугу з розподілу (передачі) електричної енергії через Постачальника,з наступним перерахуванням цієї оплати на рахунок ОСР.
Розмір пені або штраф за порушення строків оплати У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживачу нараховується пеня в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати.
Термін виставлення рахунку за спожиту електричну енергію, спосіб отримання  та строк його оплати Платіжні документи на оплату надаються споживачам після 5 числа після закінчення розрахункового періоду у відповідних структурних підрозділах електропостачальника, через персональну сторінку споживача на веб-сайті електропостачальника https://energo.km.ua або електронною поштою, факсимільним зв`язком, поштовим зв`язком, кур’єром чи ін. способами. Оплата рахунку здійснюється протягом 10 робочих днів від дня отримання, але не пізніше 20 календарного дня після закінчення розрахункового періоду.
Урахування пільг та субсидій При розрахунку вартості спожитої електричної енергії враховуються пільги або субсидії, які надаються споживачам згідно чинного законодавства та є оформленими належним чином у Постачальника.
Спосіб та умови отримання попередження

Припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу здійснюється за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення у разі заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником та у разі недопущення уповноважених представників електропостачальника до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача.
Попередження надаються споживачам у відповідних структурних підрозділах електропостачальника, через персональну сторінку споживача на веб-сайті електропостачальника https://energo.km.ua або електронною поштою, факсимільним зв`язком, поштовим зв`язком, кур’єром чи іншими способами з використанням інформаційних технологій у системі електронного документообігу.

Розмір штрафу за дострокове розірвання Договору Штрафні санкції за дострокове розірвання Договору за ініціативою Споживача відсутні.
Компенсація за недотримання комерційної якості надання послуг За недотримання Постачальником комерційної якості надання послуг, Споживачу надається компенсація в обсягах та у порядку, затверджених Регулятором. Постанова Регулятора щодо надання компенсації Споживачу за недотримання електропостачальником комерційної якості надання послуг розміщується, в т.ч., на сайті http://www.energo.km.ua

Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, затверджені
постановою НКРЕКП від 26.02.2015 р. № 220

КАТЕГОРІЇ СПОЖИВАЧІВ
ТАРИФИ НА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ
В КОПІЙКАХ ЗА 1 КВТ·ГОД
БЕЗ ПДВ З ПДВ
1. Електроенергія, що відпускається:    
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами) (у тому числі в сільській місцевості):    
за обсяг, спожитий до 100 кВт•год електроенергії на місяць (включно) 75,00 90,00
за обсяг, спожитий понад 100 кВт•год електроенергії на місяць 140,00 168,00
1.2. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості):    
1.2.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1    
1.2.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):    
за обсяг, спожитий до 3000 кВт•год електроенергії на місяць (включно) 75,00 90,00
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт•год електроенергії на місяць 140,00 168,00
1.3. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості):    
1.3.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1    
1.3.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):    
за обсяг, спожитий до 3000 кВт•год електроенергії на місяць (включно) 75,00 90,00
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт•год електроенергії на місяць 140,00 168,00
1.4. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії 75,00 90,00
1.5. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків 140,00 168,00
1.6. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») 75,00 90,00

Тарифи для споживачів, за наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу
(застосовуються тарифні коефіцієнти згідно Постанови НКРЕКП від 23.04.2012 р. № 498)
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу

КАТЕГОРІЇ СПОЖИВАЧІВ
ТРИЗОННІ ТАРИФИ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ
ЗА ПЕРІОДАМИ ЧАСУ
В КОПІЙКАХ ЗА 1 КВТ·ГОД (З ПДВ)
НІЧ ДЕНЬ ПІК
23:00-7:00 7:00-8:00,
11:00-20:00,
22:00-23:00
8:00-11:00,
20:00-22:00
1. Електроенергія, що відпускається:      
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами) (у тому числі в сільській місцевості):      
за обсяг, спожитий до 100 кВт•год електроенергії на місяць (включно) 36,00 90,00 135,00
за обсяг, спожитий понад 100 кВт•год електроенергії на місяць 67,20 168,00 252,00
1.2. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості):      
1.2.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1      
1.2.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):      
 за обсяг, спожитий до 3000 кВт•год електроенергії на місяць (включно) 36,00 90,00 135,00
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт•год електроенергії на місяць 67,20 168,00 252,00
1.3. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості):      
1.3.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1      
1.3.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):      
за обсяг, спожитий до 3000 кВт•год електроенергії на місяць (включно) 36,00 90,00 135,00
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт•год електроенергії на місяць 67,20 168,00 252,00
1.4. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії 36,00 90,00 135,00
1.5. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків 67,20 168,00 252,00
1.6. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») 36,00 90,00 135,00

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу

КАТЕГОРІЇ СПОЖИВАЧІВ ДВОЗОННІ ТАРИФИ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ
ЗА ПЕРІОДАМИ ЧАСУ
В КОПІЙКАХ ЗА 1 КВТ·ГОД (З ПДВ)
НІЧ ДЕНЬ
23:00 - 7:00 ІНШІ ГОДИНИ
1. Електроенергія, що відпускається:    
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами) (у тому числі в сільській місцевості):    
за обсяг, спожитий до 100 кВт•год електроенергії на місяць (включно) 45,00 90,00
за обсяг, спожитий понад 100 кВт•год електроенергії на місяць 84,00 168,00
1.2. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості):    
1.2.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1    
1.2.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):    
 за обсяг, спожитий до 3000 кВт•год електроенергії на місяць (включно) 45,00 90,00
 за обсяг, спожитий понад 3000 кВт•год електроенергії на місяць 84,00 168,00
1.3. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості):    
1.3.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1    
1.3.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):    
за обсяг, спожитий до 3000 кВт•год електроенергії на місяць (включно) 45,00 90,00
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт•год електроенергії на місяць 84,00 168,00
1.4. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії 45,00 90,00
1.5. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків 84,00 168,00
1.6. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») 45,00 90,00

Примітка. Населенню, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, відпуск електричної енергії проводиться за тарифом у розмірі 70 відсотків від рівня діючого тарифу для відповідної групи населення. Зазначений тариф на електроенергію застосовується тільки за місцем проживання.

Наверх