Соціальна відповідальність

ТОВ «Хмельницькенергозбут» зобов’язується дотримуватись визначеної політики корпоративної соціальної відповідальності, що заснована на уявленні про соціальну роль та зобов’язаннях Товариства, прийнятих етичних принципів і корпоративних цінностей.

Соціальна відповідальність — це відповідальність Товариства за вплив рішень та діяльності на суспільство, навколишнє середовище через прозору і етичну поведінку, яка:

 • сприяє сталому розвитку, включаючи здоров’я і добробут суспільства;
 • враховує очікування зацікавлених сторін;
 • відповідає чинному законодавству і узгоджується з міжнародними нормами поведінки;
 • інтегрована в діяльність Товариства.

Товариство підтримує цілі сталого розвитку, які визначають соціальну орієнтацію економічного розвитку країни, сумлінну ділову практику, дотримання прав людини, відповідальність за раціональне використання природних ресурсів і охорону навколишнього середовища, відповідальність перед споживачами, регулюючими органами і мешканцями області.

Сформульовані аспекти соціальної відповідальності визначають загальні принципи діяльності Товариства в цій сфері і конкретизується в документах, що регламентують управління персоналом, охорону праці, охорону навколишнього середовища.

ТОВ «Хмельницькенергозбут» визначає наступні пріоритети в сфері соціальної відповідальності:

 • Створювати вартість для акціонерів.
 • Розвивати діалог зі співробітниками, підтримувати зворотний зв’язок і підвищувати лояльність персоналу.
 • Постійно працювати над підвищенням рівня виробничої безпеки.
 • Виконувати вимоги законодавства і сприяти сталому розвитку області та держави.
 • Використовувати справедливі, етичні норми співпраці з діловими партнерами.
 • Підвищувати екологічність виробництва, дбайливо ставитися до природних ресурсів, здійснювати діяльність з енергозбереження.
 • Робити внесок у соціально-економічний прогрес області.
 • Сприяти підвищенню кваліфікації персоналу, розвитку культури, спорту.
 • Забезпечувати співробітникам конкурентоспроможний рівень винагороди.

ТОВ «Хмельницькенергозбут» реалізовує принципи соціальної відповідальності наступними методами:

1. Товариство приймає на себе відповідальність за:

 • просування принципу соціальної відповідальності в системі внутрішніх комунікацій,
 • розвиток компетентності персоналу в цій сфері,
 • мотивацію прийняття рішень на основі цього принципу.

2. Товариство веде регулярний моніторинг результативності соціальних та екологічних ініціатив.

3. Товариство розглядає і аналізує соціальні та екологічні наслідки прийнятих рішень.

4. Товариство здійснює дії з реалізації корпоративної соціальної відповідальності, які ґрунтуються на Глобальному договорі ООН, що містить 10 принципів у сфері захисту прав людини, в тому числі прав найманих працівників, а також трудових відносин, захисту навколишнього середовища та протидії корупції.

5. Товариство оформляє звіти про корпоративну соціальну відповідальність, розміщує інформацію про свою діяльність в даній сфері на корпоративному сайті та інших джерелах.

Наверх